Thursday, November 13

Ex-Yu iptv Serbia Albania European Channels


#EXTINF:-1,Nova TV
http://176.62.8.39/stream/novatv/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,RTL Televizija
http://176.62.8.39/stream/rtl/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,RTL 2
http://176.62.8.39/stream/rtl2/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Doma TV
http://176.62.8.39/stream/domatv/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Pink
http://176.62.8.39/stream/pink/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Pink BIH
http://176.62.8.39/stream/pinkbih/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Pink 2
http://176.62.8.39/stream/pink2/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Pink Zabava
http://176.62.8.39/stream/pinkzabava/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Pink Extra
http://176.62.8.39/stream/pinkextra/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Pink Film
http://176.62.8.39/stream/pinkfilm/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Klasik TV
http://176.62.8.39/stream/klasiktv/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,FTV
http://176.62.8.39/stream/ftv/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,BHT 1
http://176.62.8.39/stream/bht1/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,TV 1
http://176.62.8.39/stream/tv1/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Prva TV
http://176.62.8.39/stream/prva/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Arena Sport 1 Hr
http://176.62.8.39/stream/arenasport1hr/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Arena Sport 2 Hr
http://176.62.8.39/stream/arenasport2hr/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Arena Sport 3 Hr
http://176.62.8.39/stream/arenasport3hr/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Arena Sport 4 Hr
http://176.62.8.39/stream/arenasport4hr/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Arena Sport 1 Sr
http://176.62.8.39/stream/arenasport1sr/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Arena Sport 2 Sr
http://176.62.8.39/stream/arenasport2sr/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Arena Sport 3 Sr
http://176.62.8.39/stream/arenasport3sr/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Arena Sport 4 Sr
http://176.62.8.39/stream/arenasport4sr/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Arena Sport 5 Sr
http://176.62.8.39/stream/arenasport5sr/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,SportKlub 1 HR
http://176.62.8.39/stream/sportklub1hr/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,SportKlub 2 HR
http://176.62.8.39/stream/sportklub2hr/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,SportKlub 3 HR
http://176.62.8.39/stream/sportklub3hr/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Hrt 1
http://176.62.8.39/stream/hrt1/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Hrt 2
http://176.62.8.39/stream/hrt2/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Hrt 3
http://176.62.8.39/stream/hrt3/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Hrt 4
http://176.62.8.39/stream/hrt4/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,History
http://176.62.8.39/stream/history/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,IDextra
http://176.62.8.39/stream/ID-extra/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,24 Kitchen
http://176.62.8.39/stream/24kitchen/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Golf Klub
http://176.62.8.39/stream/golfklub/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Eurosport 1
http://176.62.8.39/stream/eurosport1/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Eurosport 2
http://176.62.8.39/stream/eurosport2/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,HBO Adria
http://176.62.8.39/stream/hboadria/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,HBO Comedy
http://176.62.8.39/stream/hbocomedy/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Minimax
http://176.62.8.39/stream/Minimax/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Hayatovci
http://176.62.8.39/stream/Hayatovci/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Tlc
http://176.62.8.39/stream/Tlc/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Cinestar
http://176.62.8.39/stream/Cinestar/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Cinestar Action
http://176.62.8.39/stream/Cinestaraction/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,SciFi
http://176.62.8.39/stream/scifi/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Fox
http://176.62.8.39/stream/fox/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Fox Life
http://176.62.8.39/stream/foxlife/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Fox Crime
http://176.62.8.39/stream/foxcrime/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Axn
http://176.62.8.39/stream/axn/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Cinemax
http://176.62.8.39/stream/Cinemax/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Discovery
http://176.62.8.39/stream/discovery/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,National Geo.
http://176.62.8.39/stream/national/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Viasat Explorer
http://176.62.8.39/stream/viasatexplorer/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Viasat History
http://176.62.8.39/stream/viasathistory/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Viasat Nature
http://176.62.8.39/stream/viasatnature/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Animal Planet
http://176.62.8.39/stream/animalplanet/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,OBN
http://176.62.8.39/stream/obn/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Hayat BIH
http://176.62.8.39/stream/hayatbih/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,RTS 1
http://176.62.8.39/stream/rts1/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,RTS 2
http://176.62.8.39/stream/rts2/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Prva Plus
http://176.62.8.39/stream/prvaplus/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Nova RS
http://176.62.8.39/stream/novars/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,B92
http://176.62.8.39/stream/b92/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,RTRS
http://176.62.8.39/stream/rtrs/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Mlave Tv
http://176.62.8.39/stream/MlaveTv/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Face TV
http://176.62.8.39/stream/facetv/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,DM Sat
http://176.62.8.39/stream/dmsat/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Da Vinci Learning
http://176.62.8.39/stream/DaVinciLearning/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,BN Music
http://176.62.8.39/stream/bnmusic/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,BN sat
http://176.62.8.39/stream/bnsat/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,OTV Valentino
http://176.62.8.39/stream/otvvalentino/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Grand Tv
http://176.62.8.39/stream/grandtv/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Mezzo
http://176.62.8.39/stream/Mezzo/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,CMC
http://176.62.8.39/stream/cmc/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Pink Premium
http://176.62.8.39/stream/pinkpremium/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Pink Movie 2
http://176.62.8.39/stream/pinkmovie2/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Pink Movie 3
http://176.62.8.39/stream/pinkmovie3/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Pink Action 2
http://176.62.8.39/stream/pinkaction2/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Pink Action 3
http://176.62.8.39/stream/pinkaction3/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Pink Horor
http://176.62.8.39/stream/pinkhoror/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Pink Reality
http://176.62.8.39/stream/pinkreality/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Pink Folk
http://176.62.8.39/stream/pinkfolk/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Pink Live
http://176.62.8.39/stream/pinklive/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Hustler TV
http://176.62.8.39/stream/hustlertv/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Private Spice
http://176.62.8.39/stream/privatespice/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Atv
http://176.62.8.39/stream/atv/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,StarTV
http://176.62.8.39/stream/star/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Kanal 7
http://176.62.8.39/stream/kanal7/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Samanyolu
http://176.62.8.39/stream/samanyolu/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Kanal D
http://176.62.8.39/stream/KanalD/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Super Sport 1
http://176.62.8.39/stream/supersport1/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Super Sport 2
http://176.62.8.39/stream/supersport2/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Super Sport 3
http://176.62.8.39/stream/supersport3/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Super Sport 4
http://176.62.8.39/stream/supersport4/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Super Sport 5
http://176.62.8.39/stream/supersport5/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,TringSport1
http://176.62.8.39/stream/TringSport1/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Sky Sport 1
http://176.62.8.39/stream/skysport01/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Sky Sport 2
http://176.62.8.39/stream/skysport02/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Sky Bundesliga
http://176.62.8.39/stream/skybundes/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Sky Cinema
http://176.62.8.39/stream/skycinema/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Sky Cinema+1
http://176.62.8.39/stream/skycinema 1/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Sky Cinema 24
http://176.62.8.39/stream/skycinema24/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Sky Comedy
http://176.62.8.39/stream/skycomedy/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,BeinSport1
http://176.62.8.39/stream/BeinSport1/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,BeinSport2
http://176.62.8.39/stream/BeinSport2/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,sportska_tv_test
http://176.62.8.39/stream/sportska_tv_test/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,cmc_test
http://176.62.8.39/stream/cmc_test/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,rtl_kockica_test
http://176.62.8.39/stream/rtl_kockica_test/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Tring Tring
http://176.62.8.39/stream/tringtring/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Jolly HD
http://176.62.8.39/stream/jollyhd/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Tring Super
http://176.62.8.39/stream/tringsuper/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Tring Max
http://176.62.8.39/stream/tringmax/exyu2014/2014tasexyu

#EXTINF:-1,Tring Life
http://176.62.8.39/stream/tringlife/exyu2014/2014tasexyu

Arena Sport 1 Hr
http://tinyurl.com/mgbwcvu

Arena Sport 2 Hr
http://tinyurl.com/llq5yoo

Arena Sport 3 Hr
http://tinyurl.com/k6a3gzh

Arena Sport 4 Hr
http://tinyurl.com/p4c8sev

Arena Sport 5 Sr
http://tinyurl.com/p7zg24z

SportKlub 1 HR
http://tinyurl.com/kvdjeru

SportKlub 2 HR
http://tinyurl.com/qcwdzlx

SportKlub 3 HR
http://tinyurl.com/pgejkp3 

No comments: